SkiStar

"SkiStar köpte Netgraph Connect för enkelheten – fick koll på kunderna på köpet"

Plats

Norden

Online

10.000+

Industri

Turism

Konton

1.000.000+

Favorit

API, E-postregistrering

Snabbt att komma igång

När SkiStar satsade på Netgraphs lösning för gästnät var målet främst att förenkla hanteringen. Med tiden har Skistar upptäckt att Netgraph Connect är en värdefull källa för kunddata och fungerar som en sammanhållande länk mellan flera olika tjänster.

0 +
Användarkonton

Om du är en skidfantast känner du säkert igen namnet SkiStar. Företagets verksamhet innefattar Skipass, boende och annat som hör till skidresor till orter som Åre, Vemdalen, Sälen, med flera, även i Norge. Sedan åtminstone sekelskiftet har det inneburit ökade krav från kunderna på tillgång till internet på skidorterna.

För SkiStars del innebar det en hel del problem, innan man 2014 tog ett samlat grepp på internetåtkomst, eller gästnät som det kallas.

Skistar hade ett flertal olika lösningar för gästnät och på vissa ställen inga lösningar alls. Det var dyrt, komplext och krångligt för både Skistar och skidgästerna.

Skistar hade en del akuta problem vad gällde gästnät. Men allra värst, sett från ett affärsperspektiv, var nog att man inte hade tillgång till de data som genererades av gästernas internetanvändning och att det inte gick att samordna internetåtkomst med andra tjänster.

 Kontrollen över datat fanns hos många olika externa aktörer, dit Skistar saknade tillgång.

Praktisk nytta med data

Lösningen för SkiStar blev en satsning på Netgraph Connect för att hantera gästnät. Faktum är att SkiStar kom att bli Netgraphs första kund. I dag använder SkiStar data som fås från användning av Netgraph för att till exempel ha koll på hur mycket folk som finns på olika ställen, som i värmestugor. Sådan information kan användas för kapacitetsplanering och i vissa fall även för att planera kringtjänster.

Aspekten med att få tillgång till data från gästernas internetanvändning var inte något man tänkte på innan 2014, den insikten har växt fram under tiden som Netgraph Connect använts.

Ett tips till företag och organisationer som inte har tagit ett samlat grepp om gästnät är att tänka på dataaspekten. Visst är den omedelbara nyttan med en effektiv lösning för gästnät att förenkla, sänka kostnader och erbjuda bättre internetåtkomst för kunder. Men det finns alltså fler saker att dra nytta av.

En ytterligare stor vinst som kanske inte är helt uppenbar är att lösningen för gästnät kan tjäna som ingång till ett stort antal olika tjänster. Onboarding, som det heter på modern svenska.

Skistar har tjänster för väderinformation, digitala nycklar till boende, köpa Skipass, med mera. De olika erbjudandena, inklusive gästnät, kan nås via ett och samma användarkonto och samma inloggning. Det gör det enkelt för Skistar att tillhandahålla de olika tjänsterna via deras app, SkiStar-appen.

En annan fördel är att Skistar får koll på på varifrån besökare loggar in, både geografiskt och från vilka andra tjänster de kan komma.

Skistar kan på ett enkelt och lagligt sätt se om en kund är bearbetningsbar. En kund kan ange sina preferenser för olika typer av tjänster och information på ett ställe.

GDPR fixat

På köpet med Netgraph fås en enhetlig hantering av GDPR-krav och annat som rör användares integritet.

Skistar kan på ett enkelt och lagligt sätt se om en kund är bearbetningsbar. En kund kan ange sina preferenser för olika typer av tjänster och information på ett ställe.

Netgraph Connect finns i dag tillgängligt på alla SkiStars destinationer, i allt från värmestugor och dalstationer, till hotell och stugbyar. Det finns långt över 1 000 accesspunkter och fler läggs till vid behov. Lösningen används inte bara för skidgäster, utan även för SkiStars konferensverksamhet. Det går till exempel att definiera specifika konfigurationer för hela konferensgrupper. Även besökare på företagets kontor får tillgång till internet via Netgraph.

Men skidturisterna står för den stora delen. Det finns sammanlagt ungefär en miljon användarkonton och en vanlig dag under säsong kan det finnas 10 000 användare online samtidigt. En smidig lösning är att en konferensdeltagare som stannar kvar efter en konferens för att åka skidor privat kan använda samma konto i båda fallen.

Snabbt att komma i gång

Implementationen av Netgraph 2014 för Skistar gick väldigt smidigt, ungefär en vecka. På SkiStar har Netgraph Connect integrerats direkt med de Cisco-routrar som företaget använder. Hur det har gått till är ingenting som SkiStar har behövt bry sig om. Netgraph går även att använda utan direkt integration med Cisco-routrar.

Vad gäller integration av olika tjänster med Netgraph hos SkiStar, till exempel för att ordna gemensam inloggning, har man kunnat använda sina existerande APIer (programmeringsgränssnitt). Det har gått att återanvända existerande kundregister utan problem.

Driften har varit väldigt stabil. Netgraph sköter det mesta eftersom det är en molntjänst. Skistars egna insatser vad gäller administration sträcker sig till att ange adresser till olika enheter, till exempel smart-tv, kolla användningsstatistik och liknande.

Spela videoklipp

Utmaningar

Resultat