SkiStar

"SkiStar köpte Netgraph Connect för enkelheten – fick koll på kunderna på köpet"

Peter Larsson

CIO - SkiStar

Plats

Norden

Online

10.000+

Industri

Turism

Konton

1.000.000+

Favorit

API, E-postregistrering

Snabbt att komma igång

När SkiStar satsade på Netgraphs lösning för gästnät var målet främst att förenkla hanteringen. Med tiden har IT-chefen Peter Larsson upptäckt att Netgraph Connect är en värdefull källa för kunddata och fungerar som en sammanhållande länk mellan flera olika tjänster.
0 +
Användarkonton

Om du är en skidfantast känner du säkert igen namnet SkiStar. Företagets verksamhet innefattar Skipass, boende och annat som hör till skidresor till orter som Åre, Vemdalen, Sälen, med flera, även i Norge. Sedan åtminstone sekelskiftet har det inneburit ökade krav från kunderna på tillgång till internet på skidorterna.

För SkiStars del innebar det en hel del problem, innan man 2014 tog ett samlat grepp på internetåtkomst, eller gästnät som det kallas.

 – Vi hade ett flertal olika lösningar för gästnät och på vissa ställen inga lösningar alls. Det var dyrt, komplext och krångligt för både oss och skidgästerna, förklarar Peter Larsson, IT-chef på SkiStar som är stationerad i Åre.

Han beskriver de akuta problem man hade att brottas med vad gäller gästnät. Men allra värst, sett från ett affärsperspektiv, var nog att man inte hade tillgång till de data som genererades av gästernas internetanvändning och att det inte gick att samordna internetåtkomst med andra tjänster.

 – Kontrollen över data fanns hos många olika externa aktörer, vi fick inte tillgång, berättar Peter Larsson.

Praktisk nytta med data

Lösningen för SkiStar blev en satsning på Netgraph Connect för att hantera gästnät. Faktum är att SkiStar kom att bli Netgraphs första kund. I dag använder SkiStar data som fås från användning av Netgraph för att till exempel ha koll på hur mycket folk som finns på olika ställen, som i värmestugor. Sådan information kan användas för kapacitetsplanering och i vissa fall även för att planera kringtjänster.

Var aspekten med att få tillgång till data från gästers internetanvändning något man tänkte på innan 2014?

– Nej, inte direkt. Den insikten har växt fram under tiden som vi använt Netgraph, säger Peter Larsson.

Han tipsar företag och organisationer som inte har tagit ett samlat grepp om gästnät att tänka på dataaspekten. Visst är den omedelbara nyttan med en effektiv lösning för gästnät att förenkla, sänka kostnader och erbjuda bättre internetåtkomst för kunder. Men det finns alltså fler saker att dra nytta av.

En ytterligare stor vinst som kanske inte är helt uppenbar är att lösningen för gästnät kan tjäna som ingång till ett stort antal olika tjänster. Onboarding, som det heter på modern svenska.

– Vi har tjänster för väderinformation, digitala nycklar till boende, köpa Skipass, med mera. De olika erbjudandena, inklusive gästnät, kan nås via ett och samma användarkonto och samma inloggning. Det gör det enkelt för oss att tillhandahålla de olika tjänsterna via vår app, SkiStar-appen, säger Peter Larsson.

Han påpekar också att man har koll på varifrån folk loggar in, både geografiskt och från vilka andra tjänster de kan komma.

Vi kan på ett enkelt och lagligt sätt se om en kund är bearbetningsbar. En kund kan ange sina preferenser för olika typer av tjänster och information på ett ställe.

GDPR fixat

På köpet med Netgraph fås en enhetlig hantering av GDPR-krav och annat som rör användares integritet.

– Vi kan på ett enkelt och lagligt sätt se om en kund är bearbetningsbar. En kund kan ange sina preferenser för olika typer av tjänster och information på ett ställe.

Netgraph Connect finns i dag tillgängligt på alla SkiStars destinationer, i allt från värmestugor och dalstationer, till hotell och stugbyar. Det finns långt över 1 000 accesspunkter och fler läggs till vid behov. Lösningen används inte bara för skidgäster, utan även för SkiStars konferensverksamhet. Det går till exempel att definiera specifika konfigurationer för hela konferensgrupper. Även besökare på företagets kontor får tillgång till internet via Netgraph.

Men skidturisterna står för den stora delen. Peter Larsson nämner att konferensdeltagare utgör ”någon enstaka procent” av hela användarskaran. Det finns sammanlagt ungefär en miljon användarkonton och en vanlig dag under säsong kan det finnas 10 000 användare online samtidigt. En smidig lösning är att en konferensdeltagare som stannar kvar efter en konferens för att åka skidor privat kan använda samma konto i båda fallen.

Snabbt att komma i gång

Implementationen av Netgraph 2014 gick väldigt smidigt, Peter Larsson berättar att det tog ungefär en vecka. På SkiStar har Netgraph Connect integrerats direkt med de Cisco-routrar som företaget använder. Hur det har gått till är ingenting som SkiStar har behövt bry sig om. Netgraph går även att använda utan direkt integration med Cisco-routrar.

Vad gäller integration av olika tjänster med Netgraph hos SkiStar, till exempel för att ordna gemensam inloggning, har man kunnat använda sina existerande APIer (programmeringsgränssnitt). Det har gått att återanvända existerande kundregister utan problem.

– Driften har varit väldigt stabil. Netgraph sköter det mesta eftersom det är en molntjänst. Våra egna insatser vad gäller administration sträcker sig till att ange adresser till olika enheter, till exempel smart-tv, kolla användningsstatistik och liknande. Det handlar om enstaka minuter per vecka för vår del, säger Peter Larsson.

Han nämner tekniska funktioner som att det till exempel är enkelt att hantera olika nätverk i Netgraph som fördelar..

– Jag har flera gånger funderat på varför ingen annan leverantör har tagit fram en lösning som Netgraph. Den kräver inget stort implementationsprojekt, utan bara finns tillgänglig. Den löser ett praktiskt problem och ger ett stort värde för oss, avslutar Peter Larsson.

Spela videoklipp
Peter Larsson, CTO

Utmaningar

Resultat