Jämtkraft

"Netgraph låter oss fokusera på våra besökare och skapa en personliga och välkomnande upplevelse - det är roligare än att skriva ut vouchers.

Miriam Örjebo

Kundservice - Jämtkraft

portal

Plats

Östersund, Jämtland

Mötesvärdar

300+

Industri

Energibolag

Anställda

400

Favorit

Mötesvärd, E-postregistrering

Vi vill fokusera på besökaren

Hos Jämtkraft får du el från förnybara energikällor. All el och en stor del av den fjärrvärme som säljs produceras från sol, vind, vatten och skog. Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt som solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog, bioenergi. Det här är ett område Jämtkraft kan utan och innan. Jämtkraft har producerat el från förnybar energi sedan 1889. Det började med en vedeldad ångpanna i Östersunds hamn som försåg fem abonnenter med belysning. Idag finns kunder i hela Norden.

0 %
förnybar energi

Energibranschen står inför spännande utmaningar. Inte minst med digitalisering, ny teknik, klimathot och nya kundbehov. För Jämtkraft är det en möjlighet att få vara med och driva energisomställningen och utveckla framtidens tjänster.

Jämtkraft vill skapa en säker och välkomnande upplevelse för alla som besöker och arbetar på deras kontor. Det finns över 100 olika yrken där varje medarbetare har ett stort ansvar och är betydelsefull. Effektiva möten är en självklarrhet.

Netgraph Connect hjälper oss att bidra till det, säger Miriam Örjebo, kundansvarig och tidigare receptionist på Jämtkraft. ”Vi vill varken slösa våra besökare eller anställdas tid. Effektiva möten kräver moderna hjälpmedel. Sen att våra besökare blir lite imponerade över vårt gästnätverk är ju extra roligt,” säger hon.

Smidiga möten sparar tid

När besökare behöver tillgång till internet så ansluter dom till Jämtkrafts gästnätverk med sin telefon eller dator. I inloggningsportalen fyller de i sitt namn, företag och e-postadressen till personen de besöker (mötesvärden), sedan får de vänta på att mötesvärden godkänner deras förfrågan. Sen är det bara att surfa på. Det medför att besökaren snabbt och enkelt får tillgång till internet, samtidigt som receptionen slipper belastas och IT-avdelningen får full spårbarhet.

Miriam gillar verkligen hur Netgraph Connect underlättar vardagen för alla inblandade. ”Det bästa är att besökarna tillsammans med medarbetarna själva kan administrera internetaccessen,” säger Miriam. ”Att slippa avbryta möten för att ställa sig i receptionens ’voucher-kö’ känns super”.

Innan Netgraph Connect, när besökarna behövde köa för en voucher,  behövde receptionen lägga mycket tid på att administrera internetaccess. Dessutom var det många möten som fick avbrytas på grund av att man missat att hämta sin voucher. Jämtkraft räknar med att möten effektiviseras med ca 10 minuter. Det var inte bara tidskrävande utan störde också mötesrytmen då hela sällskap plötsligt behövde förflytta sig till receptionen. 

Netgraph Connect låter oss fokusera på besökaren istället för på tekniken. Det ger oss en trevlig start på våra möten.

Via Netgraph Connect får vi spårbarhet i en säker besökslogg och mötesvärden notifieras via mail när en besökare ansöker om internetaccess. Systemet drar automatiskt tillbaka accessen efter besöket är slut vilket ju gör IT-avdelningen glad. Detta kombinerat gör att vi i receptionen kan fokusera på att ta hand om besökaren istället för att agera IT-personal, säger Miriam med glimten i ögat.

Kul att kunna erbjuda personal internetaccess

En förutsättning för att lyckas driva energiomställningen är kompetenta och engagerade medarbetare. I Jämtkrafts affärsplan finns det tre mål att följa för att sätta fokus på den sociala hållbarheten. Hållbara medarbetare som är trygga, mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är avgörande för att Jämtkraft ska lyckas med ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner 2025 som är ett internt mål. 

När Energiföretagen Sverige hade sin branschträff den 8 maj 2019 vann Jämtkraft priset som ”Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare 2019” bland dygt 30 bolag i el- och energibranschen. Samtidigt fick Jämtkraft också utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare 2019” vilket innebär att vi tillhör tio procent av de bästa företagen av faktiska arbetsvillkor i Sverige i samtliga branscher.

Att kunna erbjuda personalen internetaccess har varit ett mål under lång tid, säger Marcus Weman, IT-samordnare på Jämtkraft. ”Anledningen till att vi inte kunnat göra det tidigare har dels varit av säkerhetsskäl men framförallt den administrativa börda det skulle medföra,” säger han.

Netgraph Connect löste både dom problemet åt oss tack vare spårbarhet i systemet och självadministration av våra medarbetare. ”Har de tillgång till sin e-post på Jämtkraft kan de själv verifiera sin inloggning, helt utan inblandning från oss på IT”, säger Marcus. ”Lätt som en plätt!”

Spela videoklipp

Utmaningar

Resultat