Integritetspolicy Netgraph Sverige AB

Allmänt
Med denna policy förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter. Här beskriver vi vad vi samlar in, använder och lagrar och för vilket syfte. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi, Netgraph Sverige AB (organisationsnummer:556951-4622, adress: Biblioteksgatan 6, 831 30 Östersund), är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlat in. Detta för såväl anställda som kunder, samt vid rekrytering.

Genom att lämna personuppgifter till oss samt godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att vi behandlar dessa personuppgifter enligt villkoren för respektive tjänst.

Insamling av personuppgifter kan ske till exempel när du registrerar dig för nyhetsbrev, laddar ned artiklar/filer från webbsidan, deltar i rekrytering eller kund-affärskontakter. I vissa fall säkerställs att uppgifterna är korrekta genom att hämta in dessa från offentliga register.

Normalt inhämtas bara kontaktuppgifter såsom namn, företag och e-post.

Våra produkter och tjänster
Våra produkter och tjänster levereras idag på flera olika sätt för att möta högt ställda krav från företag, organisationer och myndigheter. Information om hur personuppgifter behandlas i någon av våra tjänster, beskrivs i respektive personuppgiftsbiträdesavtal för den aktuella tjänsten. Netgraph Sverige AB fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta kundsupport för den specifika tjänsten.

Köpa och leverera
Hantera kundorder, avtal och betalningar
Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

Support och förbättring
Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och Netgraph Sverige ABs webbplatser samt erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster

Säkerhet och felsökning
Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

Hantering av personuppgifter i uppdrag
I vissa fall hanteras personuppgifter på uppdrag av myndigheter eller företag. I en del fall regleras detta med andra lagar och förordningar, dataskyddsförordningen gäller om det inte finns andra regleringar.

Hantera anställningsärenden, rekrytering
Vid rekrytering inhämtas fler uppgifter såsom personnummer, telefonnummer. Även andra personuppgifter kan komma in via ansökan. Uppgifterna finns kvar hos oss så länge behandling sker. I vissa fall kan det finnas intresse av att behålla uppgifterna längre för kommande tjänster. Dock behålls uppgifterna som längst 2 år. Uppgifterna samlas in med ditt samtycke.

Nyhetsbrev
Genom att godkänna nyhetsbrev från Netgraph Sverige AB lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Erbjudanden, tävlingar och event
Genom att acceptera samtycke vid tillfälliga händelser godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Vi skyddar dina personuppgifter
Netgraph Sverige AB driver aktivt frågor kring informationssäkerhet. Vi skyddar personuppgifter och annan information på lämpligt sätt utifrån den känslighet de har. Vi ställer även krav våra leverantörer uppfylla den säkerhet vi kräver.

Underbiträden
Netgraph Sverige AB använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster. När Netgraph Sverige AB använder underbiträden skriver Netgraph Sverige AB personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer Netgraph Sverige AB legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC). Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Netgraph Sverige ABs underbiträden. Hur du kontaktar Netgraph Sverige AB finns längst ner i detta dokument.

Dina rättigheter
Du kan en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlats. Du kan, om så behövs, få dina uppgifter rättade. Du kan begära begränsning hur dina uppgifter används och även begära att vi helt tar bort dem. Du kan få ut dina personuppgifter på ett lämpligt format.
Kontakta Netgraph Sverige AB på e-post: info@netgraph.se för begäran av ovanstående eller vid andra frågor.

Om du inte känner dig nöjd med vårt bemötande eller upplever att vi allvarligt brister med dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. http://www.imy.se